artikkelikuva_asiakastarinat

Asiakastarinat

Loimijoen Kuntapalvelut Oy

Loimijoen Kuntapalvelut Oy on järjestänyt asiakaspalvelukoulutusta koko henkilöstölleen vuonna 2014 ja 2015. Meillä on henkilöstöä yhteensä 160, jotka työskentelevät ateria-, puhtaus- ja talouspalveluissa.

Asiakaspalvelun jatkuva kehittäminen on yrityksemme menestymisen kannalta erittäin tärkeää. Asiakkaiden vaatimustaso kasvaa koko ajan ja me haluamme vastata heidän tarpeeseen. Henkilöstömme työskentelee asiakaspinnassa ja heidän osaamisen kehittäminen asiakaspalvelutilanteissa on ensisijaisen tärkeää.

Kouluttajaksemme valitsimme Eija Elglandin. Eija on kouluttajana asiantunteva, mukaansa tempaiseva ja monipuolinen, joka pitää mielenkiinnon yllä koko koulutuksen ajan. Hänen ulosantinsa on hyvä ja omakohtaiset esimerkit elävöittää esitystä.

Koulutukset on suunniteltu Eijan kanssa alusta asti yhdessä. Hän ottaa koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon juuri meidän tarpeemme ja tilanteemme. Koulutuksen sisällössä on otettu huomioon laajasti asiakaspalvelutilanteen lisäksi henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi, jotka ovatkin ensisijaisen tärkeitä asiakaspalvelutilanteen onnistumisessa. Henkilöstömme on kokenut koulutukset hyviksi ja tarpeellisiksi sekä ovat olleet erittäin tyytyväisiä kouluttajaan.

Loimijoen Kuntapalvelut Oy
Kalliola Tanja
Kehitysjohtaja

Hyvä Vire

Meillä Hyvä vireessä on huomioitu, että viestintä ja vuorovaikutuskoulutukset ovat osa työhyvinvoinnin edistämistä. Niinpä Eija on toiminut kouluttajanamme jo vuodesta 2008 lähtien, missä työssä hänen vahvuuksiaan ovat hänen monipuolinen osaamisensa sekä innostava tapansa kouluttaa ja motivoida.

Yhteistyötämme rikastuttavat koulutusten suunnittelutilaisuudet, joihin Eijan innostus ja kyky huomioida asiakkaan tarpeet tuovat tärkeän lisäpanoksen. Yhdessä luomme asiakkaille erilaisa kokonaisuuksia, joissa yhdistyvät hyvinvointi ja vuorovaikutus.

Hyvä vire Group
Maarit Venäläinen
Toimitusjohtaja